Πολιτιστικές – Εκπαιδευτικές δράσεις

"Όποιος διδάσκει χωρίς να χειραφετεί, αποχαυνώνει.   Κι όποιος χειραφετεί, δεν οφείλει να απασχολείται με το τι θα μάθει ο χειραφετημένος.  Θα μάθει ό,τι θέλει. Ίσως και τίποτα"
Ζακ Ρανσιέρ   /   "Ο αδαής δάσκαλος"

Οι πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δράσεις που παρουσιάζονται εδώ έχουν ως αφετηρία είτε το έργο τέχνης είτε την καθημερινότητα και τις εμπειρίες της. Η φιλοσοφία τους βασίζεται στις τεχνικές εναλλακτικής παιδαγωγικής και αυτομόρφωσης της « Education populaire », κίνημα που από τη Γαλλική Αντίσταση (αν όχι από τον Κοντορσέ!) διερευνά τους δρόμους χειραφέτησης.

Δεν χρειάζεται πάντα κάποιος «ειδικός». Πραγματικοί ειδικοί μιας κατάστασης είναι εκείνοι που τη βιώνουν. Οι εμπειρίες μας είναι ανεξάντλητη πηγή γνώσεων, αρκεί να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης ώστε να μπορέσουμε να τις καταθέσουμε, να τις αναλύσουμε και να διδαχθούμε ο ένας από τον άλλον.

Η φιλοσοφία αυτή μετατοπίζει επίσης τον ρόλο και τη στάση του εμψυχωτή: αποδέχεται ότι οι γνώσεις του και οι γνώσεις των συμμετεχόντων είναι ισάξιες, εγκαταλείπει το από καθ’ έδρας βλέμμα, υιοθετεί την προτροπή του Ζακ Ρανσιέρ για τον Αδαή δάσκαλο: « Όποιος διδάσκει χωρίς να χειραφετεί, αποχαυνώνει.  Κι όποιος χειραφετεί, δεν οφείλει να απασχολείται με το τι θα μάθει ο χειραφετημένος. Θα μάθει ό,τι θέλει. Ίσως και τίποτα.